Denemarkenlaan 2
2711 EL Zoetermeer

Tel : 079 - 3439922
info@tandartsverlinden.nl
Kwaliteitsregister tandartsen
Disclaimer

Tandarts Abigail Verlinden is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Tandarts Abigail Verlinden streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Tandarts Abigail Verlinden niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Tandarts Abigail Verlinden aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij directe of indirecte schade als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik de op deze website beschikbare informatie of documenten dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

privacy | disclaimer © EB Software Solutions